ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.นริศ งามวงษ์ (ริศ)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 6
อีเมล์ : narit_nga@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กก.2 บก.สกส.บช.ปส.
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิืต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ส.ค. 2561,20:21 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.30.224


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล