ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโสภณพัชรญาณ
      จากความร่วมมือร่วมใจของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวังแขมวิทยาคมและผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนในการปรับปรุงอาหารโสภณพัชรญาณ (อาคารโรงอาหาร) ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคมเพื่อให้ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคมได้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี เสริมสร้างสุขลักษณะอนามัยในด้านโภชนาการที่เหมาะสม
      การดำเนินการปรับปรุงอาคารโสภณพัชรญาณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่ จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังแขมวิทยาคมได้มีมัติให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาคารโสภณพัชรญาณและคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม อีก 3 สิ่งได้แก่
 
            - ดำเนินการปูพื้นกระเบื้องให้กับอาหารโสภณพัชรญาณ
            - ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างห้องสหกรณ์ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
            - ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,09:45   อ่าน 168 ครั้ง