ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงครูผู้มีพระคุณ ปีการศึกษา 2561
        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น การไหว้ครู”  เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 
        มีการประกาศผลและมอบรางวัลในส่วนของการประกวดพานในแต่ละระดัชั้นพร้อมได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุน "โสภณพัขรญาณ" ในส่วนของทุนเรียนดีและทุนประพฤติดีให้แก่นักเรียนชั้นมัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,23:24   อ่าน 471 ครั้ง