ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561/1
ในวันเสาร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ทางโรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภ่อคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับผลการเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียยร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:40   อ่าน 370 ครั้ง