ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 2561
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป โดยเข้าร่วมกิจกรรม “เดินขบวนรณรงค์” เริ่มต้นจากโรงเรียนวังแขมวิทยาคมจนถึงที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม และเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ประกอบด้วยกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด,  การประกวดวาดภาพและการแสดงของสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:29   อ่าน 260 ครั้ง