ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทางโรงเรียนวังแขมวิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2561,17:40   อ่าน 356 ครั้ง