ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในกิจกรรมยามเช้า โรงเรียนวังแขมวิทยาคมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทุกคน โดยมีพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนตำบลวังแขมเป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,09:55   อ่าน 85 ครั้ง