ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนโสภณพัชรญาณ (พระสิทธิธรรมเวที)
วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำนวยการโดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนโสภณพัชรญาณ (พระสิทธิธรรมเวที) ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยได้รับเกียรติจากพระครูจันทวชิรเกษม เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,10:00   อ่าน 76 ครั้ง