ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตอนรับคณะกรรมตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่3
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ติดตามสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นำโดย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำนวยการโดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม (ผู้อำนวยการสนามสอบ)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,11:59   อ่าน 64 ครั้ง