ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง รายการ “The star Wangkhaem Contest” ครั้งที่ 1
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำนวยการโดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง รายการ "The Star Wangkhaem Contest" ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับชั้น ในกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการโหวตให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันที่ตนเองชื่นชอบ เป็นการเปิดเวทีให้แก่นักเรียนทีมีความสามารถด้านการร้องเพลง และส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,07:04   อ่าน 58 ครั้ง