ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาผลการเรียน 0 ร มส
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำนวยการโดย นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาผลการเรียน 0 ร มส โดยมีนายภาษกร แจ่มหม้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม นำเสนอชี้แจงผลการเรียนของนักเรียนในการปกครอง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลการเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครูที่ปรึกษาและดำเนินการติดตาม แก้ไข ผลการเรียนให้แล้วเสร็จ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,07:19   อ่าน 69 ครั้ง