ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานพิธีมอบใบประกาสนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนโดยมี นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,14:58   อ่าน 74 ครั้ง