ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 241) 18 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 694) 15 ก.ค. 64