ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารโสภณพัชรญาณ
ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารโสภณพัชรญาณ
 
การปูพื้นกระเบื้อง

        ภาพ
ก่อนการก่อสร้าง

                                                    
 

                                          
       
           


        ภาพระหว่างการก่อสร้าง


การก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ

        ภาพการออกแบบศูนย์พัฒนาอาชีพ

                                                    
 

                                          
       
 

                         


                          


                                    
       


        ภาพก่อนการก่อสร้าง


                                                    
 

                                          
       
 

                                          
       


        ภาพระหว่างการก่อสร้าง

 
 
                                                    
 

                                          
       
 

                                          
       

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 138 ครั้ง