ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. 1- ม.3

ในวันที่ 15 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศลำดับที่ 2  ระดับ  เหรียญทอง

ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วอ่อง ,เด็กหญิงสริมน บรรจโรจน์  ,เด็กหญิงณัฐนัน ทับทิมทอง

       ,เด็กหญิงศิริมาศ นิลแก้ว      ,เด็กชายภัคธร อ้นเกลี้ยง     ,เด็กหญิงธัญญา เรื่อศรีจันทร์

ผู้ฝึกสอน : นางสายฝน ดีเลิศ ,นางสาวรจนา แก้วตา  ,นายพงศกร  สุดใจ

 

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 518 ครั้ง