ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          วันที่ 15 กันยายน 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ผลการแข่งขัน ดังนี้

          1. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (story telling) ม.1-ม.3

                        ผู้เข้าแข่งขัน      เด็กหญิงพรวิรุฬกานต์  ประพิมพ์พันธ์1/1

ครูผู้ควบคุม       นางศิรินภา  บุญรักษ์

ระดับรางวัล      เหรียญทองแดง

          2. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(crossword)ม.1-ม.3

                        ผู้เข้าแข่งขัน      1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มูลสวัสดิ์ ม.2/1

                                                 2. เด็กหญิงปพิชญา  มีชัย ม.2/1

ครูผู้ควบคุม       1. นายไกรลาศ  แก้วเก่า

ระดับรางวัล       เหรียญเงิน

          3. การแข่งขัน multi skill competition ม.4-6

                        ผู้เข้าแข่งขัน      นางสาวธมลวรรณ  งามโฉม ม.5/1

ครูผู้ควบคุม       นางสาวประภาพร  เพียลาด

ระดับรางวัล      เข้าร่วม

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 472 ครั้ง