ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

 

          เมื่อวันที่  15-16  กันยายน  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ผลการแข่งขัน  ดังนี้

 

          1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3   รางวัลระดับเหรียญทองแดง

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน            1. เด็กหญิงพัชรพร    มีหนองแขม

2. เด็กหญิงอมรรัตน์    แก่นแก้ว

                   ครูผู้ฝึกสอน                1. นายนาวิน    เงินอยู่

2. นายอนลัส    คาลเคล

          2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3   

   รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน           1. เด็กชายศุภวิชญ์    ศรีสวัสดิ์

2. เด็กชายปิยะนันท์    พิลาแหวน          

ครูผู้ฝึกสอน                1. นายภิญโญ    สุขแก้ว

2. นางเกษกนก  สุขแก้ว

          3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   

   รางวัลระดับเหรียญเงิน

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน           1. นายณัฐพงษ์    วัดพ่วงแก้ว

2. นายธนวัฒน์    ทุมอาริยะ                

ครูผู้ฝึกสอน                1. นายภิญโญ    สุขแก้ว

2. นางเกษกนก  สุขแก้ว

          4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3   

   รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน            1. เด็กชายชัยมงคล    เชิงเอี่ยม

2. เด็กชายอนพัทย์    เชียงสีทอง           

ครูผู้ฝึกสอน                1. นายอนลัส    คาลเคล

2. นางเกษกนก  สุขแก้ว

          5. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   

             รางวัลระดับเหรียญเงิน       รองชนะเลิศอันดับ 1

                   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน           1. นายณัฐวุฒิ    นิลยี่เรือ

2. นายภานุวัฒน์    ดวงเบ้า                 

ครูผู้ฝึกสอน                1. นายนาวิน    เงินอยู่

                                                           2. นายอนลัส    คาลเคล


     


 

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 732 ครั้ง