รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
78 หมู่ 2 ต.วังแขม   ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5587-0227 เบอร์แฟกส์ 0-5587-0228
Email : akiras_k@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :