ติดต่อเรา
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
78 หมู่ 2 ต.วังแขม   ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5587-0227 เบอร์โทรสาร 0-5587-0228
Email : akiras_k@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/wangkham41


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :