ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวังแขมวิทยาคม นำโดย ดร.สุบัน  พรเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระแม่ของแผ่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีการแสดงนักเรียนชุดเฉลิมพระเกรียติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 มอบรางวัลผู้สร้างเกรียรติและชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านวิชาการ กีฬาและมอบทุนนักเรียนความประพฤติดีในโครงการ "ทุนหลวงพ่อโสภณพัชรญาณ"
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,17:23   อ่าน 256 ครั้ง