ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
        คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ร่วมกับ อบต. แม่ลาด และสภาเด็กอำเภอคลองขลุง วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร


โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:10   อ่าน 237 ครั้ง