ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
      วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดยมี ดร.สุบัน  พรเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคมเป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ ดร.สุบัน  พรเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายได้มีการชี้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ เน้นให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนโดยตรง และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนวังแขมวิทยาคม หลังจากนั้นมีการแยกพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนเพื่อรับทราบคะแนนในช่วงครึ่งเทอมแรกและรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,13:09   อ่าน 182 ครั้ง