ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ทางโรงเรียนวังแขมวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น โดยมีท่าน นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมเป็นประธานในการเปิดพิธีแข่งขันกีฬาภายใน  ทางโรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการจัดประกวดกองเชียร์ของแต่ละสีอีกด้วย กิจกรรมในครั้งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีกันของนักเรียนภายในโรงเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,16:42   อ่าน 177 ครั้ง