ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ "พลังงานเรื่องใกล้ตัว" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน 
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ "พลังงานเรื่องใกล้ตัว" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน 
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,15:00   อ่าน 96 ครั้ง