ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การลงนามบันทึกข้อตกลง (ทวิศึกษา)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กับ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ด้านอาชีพจากการฝึกปฏิบัติจริงตามประกาสของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะนำมาจัดการศึกษาขึ้นในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,18:21   อ่าน 293 ครั้ง