ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาวังแขมสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
         “เชื่อมสัมพันธ์” เมื่อ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้จัดกีฬาวังแขมสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังแขมวิทยาคม เพื่อสืบสานประเพณีการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่ของตำบลวังแขม โดยการจัดแข็งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทุกปีและปีนี้เป็น ครั้งที่ 15 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมคือ

1)องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 
2)ฝ่ายปกครองตำบลวังแขม 
3)ฝ่ายสาธารณสุขและสิงแวดล้อม อสม.
4)ส่วนการศึกษา


          ร่วมกิจกรรมกีฬา “วังแขมสัมพันธ์”ภาคเช้ามีการจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภทอาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้านแข่งเกมส์ แป้งหรรษามหาเสน่ห์ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันในหมู่คณะ ความปึกแผ่นรักใคร่กลมเกลียวในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภายในตำบลเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นในเขตตำบลวังแขม


โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,10:04   อ่าน 195 ครั้ง