ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้มีกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 16  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกโรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,12:46   อ่าน 478 ครั้ง