ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2
          โรงเรียนวังแขมวิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทางโรงเรียนวังแขมวิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,08:45   อ่าน 199 ครั้ง