ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "รับน้องสัมพันธ์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562 โรงเรียนวังแขมวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม "รับน้องสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการดำเนินการของสภานักเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักในการเรียนรู้และความรักในสถาบันการศึกษาร่วมกัน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,09:31   อ่าน 232 ครั้ง