ภาพกิจกรรม
ขอบคุณผู้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จากการนำของ นายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม และนายภาษกร แจ่มหม้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ นางสาวผกามาศ เชียงสีทอง และคณะที่ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้คณะสีละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,13:24   อ่าน 53 ครั้ง