ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้ม (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้มีการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวนิศาชล สังข์สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการ นางปนิดา พนมวัน และ นางประมวล ไหล่แท้ เป็นคณะกรรมการ ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการปฎิบัติราชการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,13:29   อ่าน 49 ครั้ง