ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จากการนำของนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม และนายภาษกร แจ่มหม้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม มอบหมายให้ นางปวีรักษ์ สบายเมืองและนางสาวิตรี แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 โดยนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการเขียนคำขวัญ ประกอบด้วย เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,13:45   อ่าน 58 ครั้ง