ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารพบเพื่อนครู ( รุ่นที่ 5 )

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 จากการนำของนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นำโดย นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบเพื่อนครู รุ่นที่ 5” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 4 นโยบาย 17 จุดเน้น พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร. อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร PA Support Team ร่วมให้ความรู้ ในการประเมินวิทยฐานะ ว.PA ให้แก่ คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนระหานวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังแขมวิทยาคม


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,13:51   อ่าน 59 ครั้ง