ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จากการนำของนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม และนายภาษกร แจ่มหม้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในโรงเรียน ฝึกฝนให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,14:02   อ่าน 77 ครั้ง