ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลวังแขม ( ชิม ช้อป เที่ยว )

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จากการนำของนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม และนายภาษกร แจ่มหม้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมงาน ชิม ช้อป เที่ยว รวมพลังสร้างสุขภาพดี ทุกช่วงวัย ห่างไกลโรคตำบลวังแขม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ WangKhaem Run 66 ร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม การออกบูธจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในกิจกรรมตลาดย้อนยุคบางแขม และการเข้าร่วมจัดการแสดง แสง สี เสียง ชุด วังแขมแห่งความหวัง ของนักเรียนโรงเรียนวังแขมวิทยาคม


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,14:05   อ่าน 78 ครั้ง