ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนลัส คาลเคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณัฐพล วงษ์ใหญ่
ครูอัตราจ้าง