กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนลัส คาลเคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนุรักษ์ จงรู้รอบ
ครูอัตราจ้าง